GreenMetric Çevreci Üniversiteler Türkiye Ulusal Çalıştayı Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Düzenlendi

Küçült Yazı Tipi Büyüt
GreenMetric Çevreci Üniversiteler Türkiye Ulusal Çalıştayı Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Düzenlendi2010 yılından bu yana Dünya üniversitelerini çevreci uygulamalar ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) dünya çevreci üniversiteler platformu, Türkiye Ulusal Çalıştayı, GreenMetric Ulusal Koordinatörü, Türkiye’nin ve dünyanın en çevreci üniversitelerinden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

4-5 Ekim tarihleri arasında Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’in de aralarında bulunduğu toplamda 27 farklı üniversiteden akademik ve idari olmak üzere çok sayıda katılımcı  hazır bulundu. 

Yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim gibi GreenMetric sıralamasının temel kategorilerinin yanı sıra sıfır atık projesi uygulamaları, çevreci etkinlikler ve çevre konulu sosyal sorumluluk projelerinin de konuşulduğu Çevreci Üniversiteler Çalıştayı’nda ayrıca GreenMetric sıralamasına katılmayan üniversitelerin temsicileri tarafından GreenMetric ağına katılma konusunda istekli olduklarının bir göstergesi olarak ‘UI GreenMetric Ağı Üyelik Belgesi’ imzalandı; 6 bildiri, 4 sunum ve 4 adet de poster sunumu yapıldı.

GreenmMetric dünya üniversiteler sıralamasını hayata geçiren ve çalıştaya videokonferans yoluyla bağlanan Endonezya Üniversitesi (UI)’nden GreenMetric Başkanı Prof. Riri Fitri Sari, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Junaidi, 2 uzman üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Gunawan Tjahjono, Dr. Muhammed Fuad  tarafından da  GreenMetric sıralamasının tanıtımı, UI GreenMetric göstergeleri ve veri gönderme süreçleri üzerine sunumlar yapılarak, katılımcıların soruları cevaplandı.

Çevreci Üniversiteler Ulusal Çalıştayı, Türkiye koordinatörlüğünü yürüttüğümüz GreenMetric sıralaması hakkında geniş kapsamlı bilgi paylaşımı ortamı sunarak sıralamanın Türkiye’deki pek çok üniversite tarafından öğrenilmesi ve katılıma teşvik edilmesi bakımından önem taşımaktadır.  Daha önce sıralamaya katılan üniversitelerce deneyim paylaşımının yapıldığı çalıştay kapsamında çevreci kampüsler ve sürdürülebilir politikalara ilişkin merak edilen sorular, hem üniversitemiz hem de doğrudan GreenMetric yönetimince cevaplandırılmış; doğrudan ilişkili olunan sıfır atık projesi ve atık yönetimi konularında üniversitelerin kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat oluşmuştur. Türkiye’nin bir çok noktasından gelen üniversitelerin temsilcilerine, üniversitemizin GreenMetric kriterleri, sıfır atık projesi, ve yeşil kampüsler oluşturma konularına ne kadar duyarlı olduğunun ve bu konuda diğer üniversitelere örnek teşkil etiğinin de birebir yerinde gösterme fırsatının bulunduğu Çevreci Üniversiteler Türkiye Çalıştayı’nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, ülkemizde yükseköğretim alanında GreenMetric sıralamasının yaygınlaşması ve başarılı bir şekilde uygulanması konusunda da rehberlik etme görevini üstlenmiştir.

Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır. Sıralamanın altyapı kategorisinde kampüslerdeki orman alanları, ekilmiş yeşil alanlar ve su geçiren ve su geçirmeyen alanlara ait veriler değerlendirmeye alınırken enerji ve iklim değişikliği kategorisinde ise enerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazları emisyonunu azaltma alanındaki veriler puanlandırılmaktadır.

Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında dünyanın ve Türkiye’nin “En Çevreci” “ En Yeşil” ve “Doğaya En Saygılı” üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, çevre bilinci ve sürdürülebilirlikte uluslararası platform olan Endonezya merkezli Greenmetric’in Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralamasında, 2014-2015 ve 2016 yıllarında üst üste Türkiye birincisi; 2017’de Türkiye ikincisi, 2018 yılında ise Türkiye üçüncüsü olmuş; dünya üniversiteleri sırasındaki yerini de yukarıya taşımış, dünya üniversiteleri arasında 2014 yılında 239., 2015 yılında 217., 2016 yılında 195, 2017 yılında 190. sıraya yükselmiş,  son olarak 2018  yılında da 719 dünya üniversitesi arasında  193. sırada bulunarak çevreye saygılı ve doğa bilinciyle hareket eden ve bunu sürdürülebilir kılan “yeşil bir üniversite”  olduğunu ulusal ve uluslararası kamuoyuna da kanıtlamıştır. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalar ve uygulamaları ise önemle devam etmektedir.

GreenMetric Çevreci Üniversiteler Türkiye Ulusal Çalıştayı’nın kapanışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin yeşil ve çevre bilinçli kampüsler oluşturma ve sürdürülebilirliğini sağlama çalışmalarının gerek ulusal gerek uluslarararası alanda tescillenmiş bir üniversite olarak GreenMetric’in Türkiye Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktan ve GreenMetric Türkiye Koordinatörlüğünü yürütmekten gurur duyduklarını dile getirdi. Çalıştaydan edinilen bilgilerin katılımcılar için gelecek süreçte GreenMetric çalışmalarında faydalı olması temennisinde de bulunan Rektörümüz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak çevreye duyarlılığı ve çevreye saygı konusunda farkındalık çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini, çevre projeleri üreterek, çevre bilincinin oluşması ve sürdürülebilirliği için geleceğe sahip çıkmaya ve örnek teşkil etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

İki gün süren çalıştay kapsamında, üniversitemiz kampüsünü yerinde inceleyen katılımcılara, çalıştayın son günü Zonguldak Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarasına da gezi programı düzenlendi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin