Üniversitemiz, GreenMetric 2017 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Türkiye İkincisi Oldu

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2017 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Türkiye üniversiteleri arasında ikinci oldu. Sıralamada İstanbul Teknik Üniversitesi birinci olurken Ankara Üniversitesi üçüncü, Yeditepe Üniversitesi dördüncü, Sabancı Üniversitesi ise beşinci sırada yer aldılar.

GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralamasında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye birincisi olan Üniversitemiz, çevreye yaptığı önemli yatırımlar ve çevreci yönetim politikalarının bir sonucu olarak 2017 yılında sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında ikinci oldu. Bununla birlikte Üniversitemiz dünya üniversiteleri arasındaki yerini daha da yukarıya taşıdı. BEÜ, Dünya üniversiteleri arasında ise 2014 yılında 239., 2015 yılında 217. ve 2016 yılında 195. sırada iken 2017 yılında 190. sıraya yükseldi.

Dünyanın 76 farklı ülkesinden 619 üniversitenin katıldığı sıralamada, ilk üç sırada Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi, İngiltere’nin Nottingham Üniversitesi ve ABD’nin California Davis Üniversitesi yer aldılar. Çevre bilincini geliştirmeye yönelik örnek uygulamaları, enerji, atık ve ulaşım politikaları ve yeşil kampüsler oluşturma konusundaki yatırımlarıyla üniversitemiz, dünya genelindeki sıralamada yerini hızla yükseltmeyi sürdürmektedir.

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ali Azar, Üniversitemizin GreenMetric sıralamasında elde ettiği başarı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üniversitemizin GreenMetric sıralamasında elde ettiği üstün başarı ve dünya genelindeki sıralamadaki yerini kararlı adımlarla her yıl yükseltmesi dolayısıyla büyük gurur yaşıyoruz. Özellikle 2014 yılından itibaren sıralamada üç yıl üst üste Türkiye üniversiteleri arasında birinci olmamız ve dünya genelindeki sıralamada her yıl daha iyi sonuçlar almamız, başarımızın sürdürülebilir olduğunu ve çevre bilinci ve çevre dostu uygulamaların BEÜ’de yerleştiğinin göstergesidir. Son yıllarda sürdürülen yeşil ve çevreci kampüsler oluşturma, enerji tasarrufuna yönelik yatırımlarımız, atık yönetimi ile ilgili projelerimiz ve tüm eğitim birimlerimizde çevre bilincine yönelik seçmeli derslerimiz, sosyal sorumluluk projeleri ve diğer çabalarımızın sonuçlarını görmek gurur vericidir. BEÜ’nün öğrencilerine ve tüm paydaşlarına sunduğu hizmetlerde kalite önceliklidir. Bu anlayışın bir göstergesi olarak kampüslerimizde ve şehrimizde de yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Çevre bilinci oluşturularak öğrenci ve personelimize yaşanabilir ortamlar sunmamız BEÜ’de çevreye saygı kültürünün yerleştiğinin göstergesidir.

Üniversitemiz, tüm kampüslerinin yeşillendirilmesi, çevre düzenlemelerinin tamamlanması, doğalgaz kullanımının şehre örnek olacak şekilde öncelikli olarak hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması, alt yapıdan kaynaklanan enerji kayıplarının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, Zonguldak genelinde sürdürdüğümüz çevre eğitimleri, kampüslerin birçok alanının araç trafiğine kapatılması, çöp toplama sistemlerinin standartlara uygun hale getirilmesi, atıkların ayrıştırılması gibi uygulamaları sürdürülebilir kılarak GreenMetric sıralamasında üstün başarılar elde etmiştir.

Çevre bilinci ve yeşil kampüsler konusunda atılan önemli adımlar sayesinde çevreci üniversiteler sıralamasında dünya genelindeki yerimizi ileriye taşıma hedefimize ulaştık ve bu ilerleyişimizi kararlı adımlarla sürdüreceğiz. Çevre konusundaki tüm çalışmalara katkı veren akademik ve idari personelimizi ve öğrencilerimizi bu başarıdan dolayı kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca BEÜ’de çevre bilincinin oluşması ve çevreci uygulamalar konusunda çok önemli adımlar atan önceki Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür ediyorum.”
GreenMetric Nedir?
Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açıktır. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.

Sıralamanın altyapı kategorisinde kampüslerdeki orman alanları, ekilmiş yeşil alanlar ve su geçiren ve su geçirmeyen alanlara ait veriler değerlendirmeye alınırken enerji ve iklim değişikliği kategorisinde ise enerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazları emisyonunu azaltma alanındaki veriler puanlandırılmaktadır.

Üniversiteleri çevreye duyarlılık ve çevreye saygı açısından değerlendiren GreenMetric, atıklar kategorisinde toksik, organik, inorganik ve kanalizasyon atıklarının bertarafı ile ilgili veri toplarken, su kaynakları kategorisinde ise su tasarrufu programları ve şebeke suyu dışındaki su kaynaklarının kullanımını değerlendirmektedir.

GreenMetric, üniversitelerde topyekün çevreci anlayışın benimsenmesini desteklemektedir. Bu nedenle, ulaşım kategorisinde öğrenci ve akademik personelin kullandığı araç sayısı ve toplu taşıma olanakları da değerlendirmeye alınmaktadır. GreenMetric, üniversiteleri temel işlevleri olan eğitim açısından da değerlendirmekte, eğitim kategorisinde çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili ders sayısı ve bu derslerin niteliğini de puanlamaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin