Poster Yazım Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Poster yazım detayları

1. Poster Ek şablonda da verildiği üzere “Poster Başlığı”, "Katılımcı ad-soyadlar ve adresleri", “Anahtar Kelimeler”, “Giriş”, “Materyal ve Metot”, “Bulgular ve Tartışma” ile “Sonuçlar ve Öneriler” bölümlerinden oluşmalıdır.

2.Poster yazımında sadece “Calibri” fontu kullanılmalıdır.

3. "Poster başlığı" 60pt, "Katılımcı ad-soyadlar ve adresleri" 32pt, "anahtar kelimeler" 36pt ile yazılmalıdır. "Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma ile Sonuçlar ve Öneriler bölümlerinde başlıklar" 36pt, "poster metinleri" 24pt olmalıdır.

4."Posterde Şekil ve Çizelge yazıları" 24pt büyüklüğünde olmalıdır.

5.Poster, 60x90 cm ölçülerinde renkli olarak bastırılacaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin